Vadesi gelmiş taksitlerinizi ve ödenmemiş faturaları artık ödeyemeyecek durumda olursanız, alacaklılarınız ne yapabilir?

Genelde ilk önce size ödeme hatırlatması/ihtar gönderilir. Bu yazılar bazen hızlı bir şekilde size arka arkaya ulaşır. Alacaklılar (bunlar borcunuzun bulunduğu kişi veya kurumlardır) daha sonra genellikle işlemlerin devamını tahsilat şirketlerine veya avukatlara aktarırlar.

İhtarnamelerde genellikle etkili ifadelerle baskı kurmaya çalışılır. Maaş ve hesap hacizleri, negatif SCHUFA, icra memurları, tutuklama emri ve vesaire edli tedbirler, ayrıca ek masraf ve faizlerle tehdit edilir. Takip eden yazılar ile alacak miktarı artar.

Avukatlar veya tahsilat şirketleri tarafından yapılan suç duyurusunda bulunmatehditiözellikle çok fazla endişenin oluşmasına neden olmaktadır. Genellikle endişeleriniz tamamen yersizdir. Faturaların ve kredi taksitlerinin ödenmemesi, ancak en başından beri ödeme yapmayı istememeniz veya yapacak durumda bulunmamanız halinde suç teşkil edebilir.

Sizi baskı altına almak için eve gelmekle veya bir dedektif ajansının görevlendirilmesi ile tehdit eden tahsilat şirketleri bulunmaktadır.

Bir diğer alacaklılar telefonla tahsilat olarak tabir edilen tahsilat şeklini uygulamaktadır. Sizi (özellikle akşamları ve hafta sonları) düzenli olarak telefonla ararlar. Bu tür aramalar elbette çok can sıkıcıdır ve üzerinizde bulunan baskıyı daha da artırıyorlar.

1.İlk önce söz konusu alacağın geçimlerini sağlayabilmeleri için ödenmesi gereken bir alacak olup olmadığını tespit ediniz. Örneğin düzenli (aylık) kirave yakıt masraflarımı ödenmesi gerekiyor? Bu hususdevam etmesi gereken diğer sözleşmeler için de geçerli olabilir (Örneğin; Telefon). 2.Varlığınızı korumak açısından harcamaları azaltmak çok önemlidir. Bu durumda, alacaklılara olan taksit ödemelerine kısıtlama getirmeniz veya tamamen durdurmanız önemli olabilir. Bunun için tahsilat vekaletlerini ve daimi talimatları iptal etmeniz gerekir.

3.Korktuğunuzdan dolayı ödeme yapmayınız!Sizi korkutmalarına izin vermeyiniz. Maaşınıza haciz konması tamamen gelirinizin miktarına ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişi sayısına bağlıdır.

4.Küçük ve asgari taksit olarak adlandırılan taksitler (Örneğin ayda 10 €) genellikle toplam alacakta bir azalmaya neden olmamaktadır. Fakat bu ödemeyi yaparak aşırı maliyetleri ve faizleri kabul etmiş oluyorsunuz.

5.Tahsilat şirketleri çalışanlarının eve gelmesine izin vermemelisiniz!Sadece„resmi“ icra memurları veya icra dairesi memurları eve gelme (önceden randevu alınarak) yetkisine sahiptir.

6.Telefonda bilgi vermeyiniz!Fakat ödeme yapabilecek durumda olmadığınızı belirtin! –Sizi tekrar aramalarını istemediğinizi belirtin! Telefon kapatın!

7.Alacaklarınıza mektup yazın ve içinde bulunduğunuz mali durumu onlara açıklayınız.

Danışınız. Sizin için yetkili olan danışma merkeziniwww.forum-schuldnerberatung.deadresinden bulabilirsiniz (Burada alacaklılarınıza yazmak için çok sayıda mektup örneği de bulabilirsiniz). Borç danışmanlığı genellikle sizin için ücretizdir.

Alacaklı, alacağını teminat altına alabilir. Bunu genellikle adli yolla gerçekleştirilen bir ihtar işlemi ile yapar. Böyle bir durumda size mahkeme tarafından bir ihtarname gönderilir (tebliğ şerhli sarı bir zarf içerisinde).

ÖNEMLİ: Mahkeme alacaklının vermiş olduğu bilgilerikontrol etmemiştir.

Sizin açınızdan bunun anlamı:

  • İhtarnamedeki bilgileri tam olarak okuyunuz!
  • Alacağın miktarının doğru olup olmadığını kontrol ediniz!
  • Eğer alacak miktarı doğru değil ise veya sizden niçin alacak talebinde bulunulduğunu bilmiyorsanız 2 hafta içerisinde İTİRAZ ETMELİSİNİZ.
  • İhtarnameye iliştirilmiş olan itiraz formunu kullanın. Tek yapmanız gereken alacağa karşı tamamen veya kısmen mi itirazda bulunduğunuzu işaretlemenizdir (Örneğin sadece arttırılmış faizler ve tahsilat masrafları).
  • İtirazınızı ihtarda bulunan mahkemeye geri gönderin; adresi zaten yazılmıştır.
  • ANCAK: Kesinlikle zaman kazanmak için veya şu anda ödeme yapabilecek durumda olmadığınız için itirazda bulunmayınız. Bu sadece masrafların artmasına neden olacaktır.

Bir alacağa karşı itirazda bulunmanız halinde, alacaklının sizden olan alacağının tamamen meşru bir talep olduğunu kanıtlama yükümlülüğü söz konusu olur. Bazı durumlarda adli dava söz konusu olur.

İhtarnamede yer alan alacak haklı bir alacaksa, bir şey yapmanız gerekmiyor. Size mahkeme tarafından bir de icra bildirisigönderilir. Buna karşı da itirazda bulunmanız için 2 haftalık süre tanınmaktadır. İcra bildirisi ile alacaklı icra ilamı tabir edilen ilama sahip olur ve icra memurlarından haciz tedbirlerinin alınmasını talep etme hakkı doğar. Fakat bu durumda da minimum geçiminiz yasalar tarafından korunmaktadır.

Mal haczi (icra memurları), gelir haczi (maaş haczi) ve banka hesabı haczi (P-Hesap)ile ilgili bilgileri https://www.schuldnerberatung-hessen.de/informationsblaetter/informationsblaetter-tuerkisch/ adresinde bulabilirsiniz.


Quelle: Landesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung Hessen (Text), Diakonie Hessen (Video)

Lieber schriftlich...

Manche Gläubiger kontaktieren Sie auch per Messenger, E-Mail oder Telefon. Wenn Sie sich so auf eine Ratenzahlung einigen, sollten sich die Vereinbarung immer schriftlich zuschicken lassen, bevor Sie eine Zahlung leisten.  

Ist diese Seite hilfreich?