Kira borcuna rağmen konutun güvence altına alınması?!

Bütçe planında kira ve enerji önceliklidir!Kira ödemek, borçların kapatılmasından çok daha önemlidir (Tahsilat Dairesi baskı yapıyor olsa bile ...)!Kira borcu geçiminizi riske eder, çünkü en son noktada cebri icra veya evsizlik tehdidi söz konusudur! Kendi menfaatiniz açısından kira ve enerjinin her şeyden önce düzenli olarak ödenmesini sağlayınız.

Bankanıza daimi bir talimat veriniz veya konutun masraflarının doğrudan ARGE/Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından ev sahibinin banka hesabına havale edilmesini sağlayınız.

Ev sahibiniz, geciken ödemeniz eğer iki „sıcak kira“ (artı yan masraflar olmak, devam eden kira) tutarına ulaşırsa,bugünden yarına hemen feshedebilir. Hatta süresiz fesih hakkı, birbirini takip eden iki ay içerisinde geciken ödeme bir aylık kiradan (sıcak) daha fazla olursa da söz konusu olur.

Kiranın, devam eden ayın en geç üçüncü iş günü ev sahibine ödenmiş olması gerekir. Bir önceki yılın yan masraf-mahsubundan doğan fazladan talep hakkı süresiz fesih hakkı tanımaz.

Konutun feshedilmesi yazılı olarak gerçekleşmelidir. Fesih yazısı tüm kiracılaragönderilmelidir ve fesih nedeni de belirtilmelidir (Örneğin; „ödemelerde ... tutarında gecikme olmasından dolayı süresiz fesih“).

Süresiz fesih, eğer fesih yazısında belli bir süre tanınmamışsa, kira sözleşmesini derhal geçerli olmak üzere sona erdirir. Ardından konut kullanılmaya devam edilirse, o durumda en az o ana kadar olan kira bedeli tutarında kullanım tazminatı ödenir.

Bazen süre tanınmadan ve aynı zamanda süresine uygun feshiihbar yapılır. Daha sonra kira borçları ödenirse, süresine uygun feshiihbar yine de geçerli kalır veev sahibinin ısrarlı olması durumunda taşınmak zorunda olursunuz.

 

2013 yılının Mart ayından itibaren olan kira sözleşmelerinde, en azından iki soğuk kira açığının olması durumunda ödenmemiş olan depozitodan dolayı da süresiz feshiihbar mümkün olabilmektedir.Depozito tutarı en fazla üç aylık kira (soğuk kira) tutarında olabilir. Depozitoyu üç taksit halinde (ilk üç ay içerisinde) ödeyebilirsiniz.

Örnek:Kira sözleşmesi 01 Ocak tarihinde başlıyor. Kira tutarı500.-€. Bu durumda depozito en fazla 1.500.-€ ile sınırlıdır ve Ocak ayından Mart ayına kadar her biri 500.-€ (kiraya ek olarak) olan üç taksitle ödenebilir. Şubat ve Mart aylarındataksitler ödenmezse, kira sözleşmesi ev sahibi tarafından süresiz olarak fesih edilebilir.

 

Dikkat:Ev sahibinin süresizolarak feshi ihbarda bulunabilmesi için ödenmemiş kira tutarının ne kadar olması gerektiği biraz daha yukarıda belirtilmiştir. Bu sınır burada geçerli değildir.

Geçmiştekirayı düzensiz, gecikmeli veya sadece kısmen ödediyseniz, ev sahibi size karşı süreye uygun feshi ihbarda bulunabilir.Bu durumda size, kira sözleşmesinin sona erecek olduğu bir tarih bildirilir.

Eğer artık kirayı vaktinde ödeyemiyorsanız, ev sahibinizi durumdan derhal haberdar etmelisiniz. Ona geçici olarak niçin ödeme yapamadığınızı izah ediniz. Birçok ev sahibi bunu anlayışla karşılar ve bir ödeme perspektifinin gösterilmesi halinde bunu ertelerler.

Örnekler: Konut parası talep etme, alt kiralama düzenlemesi (ev sahibinin onaylaması durumunda).

Kira ödemelerinizdeki gecikme “kritik sınır”çizgisi olan iki aylık kira (veya birbirine takip eden iki ay içerisinde bir aylık kiradan daha fazla) bedeline ulaştıysa, geciken kira ödemelerini yazılı fesihten önce komple olarak kapatabilirseniz, ev sahibi fesih hakkını kaybeder.

Para kaynakları şunlar olabilir: İşveren-Kredisi; aile bireyleri tarafından desteklenme,konut kredi kurumunun kredisi (Sosyal Hizmetler Dairesinden).

Ev sahibiniz mahkemede evin tahliye edilmesi davası açtıysa, evi tahliye etme ve en nihayetinde evsiz kalma tehdidi oluşur. Bundan dolayı derhal bulunduğunuz kentin veya ilçenin Sosyal Hizmetler İdaresine (Mesela; konutun güvence altına alınması merkezi) müracaat ediniz.

Orada, kira borcunu kredi olarak üstlenme talebinde bulununuz.Hukuki esas, XII Sosyal Kanun Kitabının 36. maddesidir.Daire tarafından, devam eden kirayı ileride tekrar ödeyebilecek durumda olup olmadığınızı veya kira tutarının kabul edilebilir olup olmadığını kontrol edilir (sosyal ödeme-alınması durumunda).

Eğer İşsizlik Parası II (Hartz IV) alıyorsanız, ARGE/Jobcenter’deki yetkili kişiyi tahliye davası hususunda haberdar ediniz ve oradan, ödenmemiş olan kiraları kredi olarak üstlenme talebinde bulununuz (icabında bir kez daha). Hukuki esas, II Sosyal Kanun Kitabının 22.maddesinin 8.fıkrasıdır.Kredinin geri dönüşü için ilerideki II İşsizlik Paranızın standart oranından % 10’u düşülür (II.Sosyal Kanun Kitabının 42a maddesinin 2.fıkrası).

Dikkat: Mahkemeye (ve ev sahibinize), kira borçlarını üstlenme talebinde bulunmuş olduğunuzu bildiriniz. Bunu yaparken daima tahliye davasının dosya numarasını da belirtiniz. Mahkemenin tüm soruşturmalarını daima zamanında yanıtlandırınız! Kira borcunun zamanında üstlenilmesi ile (yani tüm gecikmiş ödemelerin ödenmesi ve kullanım tazminatı) süresiz fesih geçerliliğini yitirir ve eski kira sözleşmesi tekrar yürürlüğe girer.

Ödenmemiş açığı kendiniz kapatacaksanız, lütfen aşağıdaki hususları dikkate alınız: Ev sahibiniz kira ilişkisini alternatif olarak süresine uygun olarak da fesih ettiyse, bu feshiihbar ödenmemiş açığın kapatılması halinde de geçerli olarak kalır. Bu durumda ev sahibiniz ile yeni bir kira sözleşmesi yapmalısınız veya en sonunda yine de taşınmak durumunda kalırsınız.

Dikkat: Ödeme (yedek olarak, kira borçlarının üstlenilmiş olduğuna dair dairenin beyanı) ev sahibine iki ay içerisinde ulaşmış olmalıdır! Bu süre, tahliye davasının size tebliğ edilmesi ile birlikte başlar.

Eğer daire, kira borçlarını üstlenmeyi kabul etmiyorsa, reddedilme bildirisine karşı itirazda bulunabilirsiniz. Anlaşmazlık durumunda bir sosyal-veyaborçlu danışmanlık merkezine müracaat edebilir veya sosyal hukuk alanındaki bir uzman avukata (danışmanlık yardımı belgesi ile birlikte) danışabilirsiniz.

Ev sahibi tahliye davası ile aynı zamanda devam eden kullanım tazminatı olarak bir teminat yatırmanızı talep edebilir (Yani, örneğin, para yatırma veya kefalet verme). Mahkemenin bu tür bir talimatını yerine getirmemeniz durumunda, ev sahibiniz geçici bir karar ile evin tahliye edilmesini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir

 

Kendinize yeni bir ev aramak için zamana ihtiyacınız olursa, mahkemeden uygun bir tahliye süresi talebinde bulunmalısınız. Tahliye süresi (normalde ilk önce 3 ay) sizin zamanında (süre sona ermeden 2 haftaönce) talepte bulunmanız halinde mahkeme tarafından uzatılabilir.

İcra memurları tarafından nakliye ve anahtar hizmeti ile zorunlu tahliye engellenmelidir, zira masrafları (ev sahibinin önden ödemesi gereken) çok yüksektir. Birçok ev sahibi bu durumda dagörüşmeye hazırdır ve gönüllü taşınmanın ücretini karşılamaktadır.Ev sahibiniz sadece evden sizin (ve sizinle birlikte ikamet edenler) tahliye edilmeniz talimatını da verebilir. Mobilyalarınızı kendisi muhafaza altına alır (masraf tasarrufu için).

Değerli eşyalar henüz bir ay sonra açık arttırmaya çıkartılabilir. Değersiz eşyalar imha edilir (bu husus kişisel evrakınız için de geçerlidir!). Fakat söz konusu bu ay içerisinde, eşyalarınızın (haciz edilemeyen) ve kişisel evrakınızın size verilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bunun için ödeme yapmanız gerekmiyor.

Durumunuzun düzelmesi halinde (örneğin; yeni bir iş) bazı ev sahipleri, cebri icrayı kaldırmayı ve “sizinle tekrar denemeyi”kabul ediyor. Daire şu anda da gecikmiş kira ödemelerini üstlenebilir ve yeni bir kira sözleşmesinin yolunu açabilir. d so den Weg zu einem neuen Mietvertrag frei machen.

Nicht vergessen!

"Nur Mietschulden und Kautionsschulden zählen. Eine Nachforderung aus der Nebenkostenabrechnung berechtigt nicht zur fristlosen Kündigung."

Ist diese Seite hilfreich?