Adli İhtar İşlemi

Sizin açınızdan bunun anlamı:

  • İhtarnamedeki bilgileri tam olarak okuyunuz!
  • Alacağın miktarının doğru olup olmadığını kontrol ediniz!
  • Eğer alacak miktarı doğru değil ise veya sizden niçin alacak talebinde bulunulduğunu bilmiyorsanız 2 hafta içerisinde İTİRAZ ETMELİSİNİZ.
  • İhtarnameye iliştirilmiş olan itiraz formunu kullanın. Tek yapmanız gereken alacağa karşı tamamen veya kısmen mi itirazda bulunduğunuzu işaretlemenizdir (Örneğin sadece arttırılmış faizler ve tahsilat masrafları).
  • İtirazınızı ihtarda bulunan mahkemeye geri gönderin; adresi zaten yazılmıştır.
  • ANCAK: Kesinlikle zaman kazanmak için veya şu anda ödeme yapabilecek durumda olmadığınız için itirazda bulunmayınız. Bu sadece masrafların artmasına neden olacaktır.

Bir alacağa karşı itirazda bulunmanız halinde, alacaklının sizden olan alacağının tamamen meşru bir talep olduğunu kanıtlama yükümlülüğü söz konusu olur. Bazı durumlarda adli dava söz konusu olur. İhtarnamede yer alan alacak haklı bir alacaksa, bir şey yapmanız gerekmiyor. Size mahkeme tarafından bir de icra bildirisi gönderilir. Buna karşı da itirazda bulunmanız için 2 haftalık süre tanınmaktadır. İcra bildirisi ile alacaklı icra ilamı tabir edilen ilama sahip olur ve icra memurlarından haciz tedbirlerinin alınmasını talep etme hakkı doğar. Fakat bu durumda da minimum geçiminiz yasalar tarafından korunmaktadır.

Açıklama: Kamu alacaklılarının (vergi daireleri ve diğer resmi daireler) mahkeme kanalı ile ihtar ve icra bildirisi talebinde bulunması gerekmiyor. Kendi başlarına geri ödeme bildirisi gönderebilirler. Bu durumda da alacağın doğru olmaması halinde itiraz (4 hafta içerisinde) edebilirsiniz.


Quelle: Landesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung Hessen (Text), Verbraucherzentrale NRW (Video)

Schnell handeln!

Die Fristen im gerichtlichen Verfahren sind kurz. Melden Sie sich daher schnell bei einer Beratungsstelle um prüfen zu lassen, ob der Bescheid korrekt ist. 

Ist diese Seite hilfreich?