Borç olmasına rağmen enerji verilmesinin sağlanması!

Bütçe planında enerji ve kira önceliklidir!

Elektrik ve gazın ödenmesi, borçların kapatılmasından daha önemlidir (Tahsilat Dairesi baskı yapıyor olsa bile ...)!

Enerji borcu geçiminizi riske eder, çünkü en son noktada enerjinin kesilmesi ve sözleşmenin feshedilmesi tehdidi söz konusudur! Kendi menfaatiniz açısından enerji ve kiranın her şeyden önce düzenli olarak ödenmesini sağlayınız.

Bankanıza daimi bir talimat veriniz veya enerji götürü ücretlerinindoğrudan ARGE/Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından tedarik kurumunun banka hesabına havale edilmesini sağlayınız.

Ödemelerde gecikme söz konusu olması hallerinde Enerji Tedarik Şirketiniz (Energieversorgungsunternehmen) (EVU)hemen, bugünden yarına kesinti yapamaz. Bunun için, aşağıda yer alan kesinti-koşullarının yerine getirilmesi gerekir:

  • Uyarı:EVU’nun ödemelerdeki gecikmeyi bildirmiş olması gerekir.
  • Kesinti ihtarı:Kesinti yapılacak olduğuna dair ihtarın yapılmış olması gerekir (şekilsiz). (Kabul edilebilir bir durum olduğundan, düzenli olarak uyarı ile birleştirilir.)
  • 4 hafta ek süre: Kesinti ihtarı geldikten sonra, 4 haftalık bir sürenin geçmiş olması gerekir.
  • Kesintinin önceden bildirilmesi:Kesintinin başlangıç tarihi, en az 3 işgünü öncesinden bildirilmiş olması gerekir.
  • Söz konusu ödemelerdeki gecikmenin asgari 100 EUR olması gerekir (elektrikte). ).

a)Ödemeyi erteleme veya taksitli ödeme üzerinde anlaşınız!

Devameden götürü ödemelerinizi veya yıllık hesabınızın kalan tutarını zamanında ödeyemeyecek durumda olmanız halinde, tedarikçinizi derhal durumdan haberdar etmeniz ve geçici ödeme güçlüğünüzün nedenlerini belgelemeniz ile ifade edilmektedir. Birçok tedarikçi bu durum karşısında anlayış göstermekte ve yıllık hesaplarda taksitli ödemeyi kabul etmektedir. Bununla beraber son yılın gecikmiş ödemelerinin, en geç bir sonraki yıllık hesaplamaya kadar kapatılmış olması gerekir.

İcabında izin parasından, Noel parasından veya vergi geri ödemelerinden bir kerede ödeme yapılması mümkündür.

b)Kesintin doğuracağı ağır sonuçlara değinin!

Kesintinin sonuçları ödemenizdeki gecikmeye nazaran çok daha fazla dezavantaj doğuracaksa, kesinti yapılamaz. Aslında EVU’nun sonuçları kendiliğinden dikkate alması gerekmektedir, fakat sizin de görülebilen zararları gecikmeye mahal vermeksizin bildirmeniz gerekir.

Örnekler: Küçük çocukların, hastaların, engelli veya yaşlı insanların bakımının tehlike altında olması; ısıtma, ev diyalizi, solunum yardımı eksikliğinden dolayı sağlığın tehdit edilmesi; hayati durumların tehlikeye atılması (örneğin; evde çalışma, bitirme tezi).

Fakat:

Böyle nedenler mevcut olsa dahi, ileride aylık indirimin ödenmesi gerekir, zira aksi durumda buna rağmen kesinti söz konusu olabilir!

c)İlerideki ödeme gücünücü belgeleyiniz!

Bir müşteri olarak kabul edilebilir bir şekilde, tüm gecikmiş ödemelerin kapatılmış olduğunu belgeleseniz dahi, kesinti yapılması mümkün olabilir. Bunun için en kısa zamanda bulunduğunuz kentin veya belediyenin Sosyal Hizmetler Yönetimine müracaat ediniz ve enerji borçlarını kredi olarak üstlenme talebinde bulununuz. Hukuki esas, konut kaybını önlemesi gereken XII Sosyal Kanun Kitabının 36. maddesidir. Enerji tedarikinin kesintiye uğraması „karşılaştırılabilir zor durum“ olarak kabul edilmiştir.

Eğer İşsizlik Parası II (Hartz IV) alıyorsanız, ARGE/Jobcenter’deki yetkili kişiyi ihtar olunan elektrik kesintisi hususunda haberdar ediniz ve oradan, ödenmemiş olan elektrik borçlarını kredi olarak üstlenme talebinde bulununuz. Hukuki esas, II Sosyal Kanun Kitabının 22. maddesinin 5. fıkrasıdır.

Daire tarafından, buna uygun zor bir durumun (örneğin; küçük çocuk, kışın evde ısıtma olmaması) olup olmadığı ve enerji ödemelerindeki gecikmelerin nedeni araştırılacaktır.

İlerideki ALG II-Ödemesinin kısaltılması, II Sosyal Kanun Kitabının 22. maddesinin 5. fıkrasında öngörülmemektedir. İcabında tarafınızdan yapılmış olan taksit anlaşması isteğe bağlıdır ve (geri dönülmesi mümkün değil olarak adlandırılmış olsa dahi) ilerisi için geçerli olmak üzere, Sosyal Yardımın-kalan kısmının geçinmek için artık yeterli olmaması durumunda her zaman sona erdirilebilir.

Dikkat: EVU’ya enerji borçlarını üstlenme dilekçenizin bir fotokopisini iletiniz!

Geciken ödemeler kapatılır kapatılmaz, size derhal tekrar enerji tedariki sağlanmalıdır. Ancak kesintiye ilişkin genel masrafları ve tedarikin tekrar sağlanmasına ilişkin genel masrafları ödemeniz gerekir. EVU sizden ekstra olarak bir de teminat ödemesi (depozito)talep edebilir.

Alternatif olarak, ön ödeme karşılığında Prepaid -Sayacışeklinde (elektronik ön ödeme sistemi olarak tabir edilen bir sistem) enerji tedariki söz konusudur.

 

Gecikmiş ödemelerin ödemesini yapamıyorsanız ve enerji borçlarının daire tarafından üstlenilmesi de başarısızlıkla sonuçlanmışsa, yeni bir tedarik anlaşmasının yapılması bir çıkış yolu olabilir.

Yeni tedarikçi için, tekrar şebekeye bağlanmış olmanız gerekir.

Ancak bazı sunucular sözleşme yapılmasını, pozitif bir SCHUFA-bilgisine tabii tutuyorlar. Ayrıca yeni EVU’nun hesabına tedarikin gerçekleştirilmesinin başlaması bir takvim ayından daha fazla sürmektedir.

Dikkat: Tedarikçinin değiştirilmesimünferit durumlarda bir çıkış yolu olabilir. Ancak daha sonra yeni enerji sevkıyatçılarında da fatura ödenmezse, dolandırıcılıktan dolayı suç duyurusunda bulunulması durumu söz konusudur

Timing ist alles

Der Antrag auf Kostenübernahme muss im Monat der Nebenkostenabrechnung beim Jobcenter gestellt werden

Ist diese Seite hilfreich?