Cari Banka Hesap Hakkı?!

18.6.2016 tarihinden beri temel hesap olarak tabir edilen cari hesaba ilişkin ya-sal bir hak söz konusudur!

Normalde fazladan çekim yapılamayan bir cari hesaptır (alacak hesabı). Size bir EC-Kartı verilir, fakat genellikle kredi kartı verilmez. Banka hesabında yeterli mik-tarda para bulunuyorsa, otamatik ödemeler ve para çekme yetkileri verilebilir. Temel banka hesabı sadece tek bir kişi tarafından açılabilir. Haciz koruma hesabı (=P-Hesabı) olarak tutulabilir.

 

Evsizler ve sığınmacılar da dahil olmak üzere cari hesap açma hakkına herkes sa-hiptir. Fakat kimliklerini belgeleyebilmeli ve posta üzerinden ulaşılabilir olmaları gerekir. Her bankada bunun için birstandart dilekçe mevcuttur ve dilekçe ge-nellikle Internet üzerinden de indirilebilir. Hesabınızı hangi bankada tutmak istediğiniz hususundaki kararı siz veriyorsunuz.

 

Bu sadece çok sınırlı bir şekilde mümkündür ve bunun gerekçesinin 10 içerisinde yazılı olarak belirtilmesi gerekir. Reddedilmesi özellikle aşağıdaki durumlarda mümkündür:

  • Başka bir bankada zaten bir cari hesabınızın bulunması ve bunu gerçekten kullanabilecek durumda olmanız,
  • Aynı bankada önceden bir banka hesabınızın mevcut olması, fakat bunun haklı nedenlerden dolayı iptal edilmiş olması.

Bu durumda BaFin’e (Finans Hizmetleri Denetimi Federal Kurumu) veya bir tüketici hakem kuruluna müracaat edebilirsiniz. Söz konusu yerin adresini banka size verecektir. Fakat aynı zamanda mahkemede dava da açabilirsiniz.

 

Kanunlar, temel banka hesabının aynı bankadaki benzer bir banka hesabından daha pahalı olamayacağını düzenlemiştir.

 

Bu sadece sınırlı olarak mümkündür, örneğin banka hesabını açarken yanlış bilgi verdiyseniz, bir başka banka hesabı daha açarsanız, banka hesabını eksiye geçir-diyseniz ya da banka hesabını iki yıl süreyle kullanmadıysanız bu mümkün olabilir. Hesabın feshi yazılı olarak yapılmalıdır ve gerekçe sunulmalıdır; itiraz makamları belirtilmelidir.

 

Vergleichen lohnt sich

Leider sind die Kosten für ein Basiskonto nicht gesetzlich festgelegt. Informieren Sie sich darum besser vorab über die Gebühren oder wechseln Sie die Bank. 

Antrag auf ein Basiskonto

Ist diese Seite hilfreich?