İcra Memuru:Malvarlığı bilgisi ve mal haczi

Borçlarınızı ödememeniz durumunda alacaklı,icra memurunuevinizde haciz yapılmak üzere(mal haczi)ve/veya sizden malvarlığı bilgisi (eskiden yeminli teminat)alınması hususunda görevlendirebilir.

Koşul:

Ödeme yükümlülüğünüzün resmen tespit edilmiş olması gerekir, örneğin bir mahkeme kararı veya bir icra bildirisi ya da noter onaylı borç ikrarı (=ilam)ile. İlamınsize tebliğ edilmiş olması gerekir.

İcra bildirisi,bakınız .hesap haczi: Infoblatt Gerichtliches Mahnverfahren -Türkisch

Mal varlığı bilgisi:

Burada söz konusu olan yanıtlamanız gereken kapsamlı bir soru kataloğudur. Amaç, haczedilebilecek malvarlığına sahip olup olmadığınızı veya üçüncü kişilerden mali alacaklarınızın (örneğin,maaş üzerinde) olup olmadığını belirlemektir. Bundan dolayı emlak, motorlu araçlara veya pahalı değerli eşyalara sahip olup olmadığınız, banka bağlantınızın, tasarruf hesabınızın, yapı tasarruf hesabı veya hayat sigortasına sahip olup olmadığınız ve geçiminizi nasıl temin ettiğiniz(maaş, işsizlik parası, ...) sorulur.

Alacaklının icra tedbirleri koydurmuş olabileceğini dikkate almanız gerekir. Genellikle banka hesabı hacizleri veya maaş hacizleri talep edilmektedir.

Malvarlığı bilgisinin verilmesi icra mahkemesinde ve aynı zamanda SCHUFA’da kayda geçer. Böylece mali itibarınız sual konusu olur ve yeni bir ev bulmak sizin için zorlaşabilir.

Malvarlığı bilgisi ile mali durumunuzu açıklıyorsunuz. Ödeme acizliği içerisindeyseniz, artık sadece ödeyebileceğiniz sözleşmeleri (taksitli alım, kira sözleşmeleri v.s.) akdedebilirsiniz. Aksi durumda birçok şey hileli davranışa delaleteder. Hakkınızda şikâyettebulunulursa, yargılanabileceğinizi göz önünde bulundurmalısınız.

Malvarlığı bilgisi sizi başka icra girişimlerinden korumaz.

Ancak tüm alacaklıları, malvarlığı bilgisini vermiş olduğunuz hususunda bilgilendirebilirsiniz. Bu durumda alacaklılar, o an için icra tedbirleri aldırmalarının bir anlamı olup olmadığını düşünecektir.

Evet. Bunu reddetmeniz durumunda genelde size karşı bir tutuklama emriçıkartılır. Ardından halen vermeyi reddetmeniz halinde, alacaklının talep etmesi ve ödemeyi (cismanı zorlama)yapması durumunda hapse girmeniz gerekir. Sizden talep edilen alacak en az 500 €ise,icra memuru sağlık sigortasından ve emeklilik sigortalarından bilgi alabilir. Ayrıca bir banka bağlantınızın veya adınıza kayıtlı bir arabanın olup olmadığını da soruşturabilir.

 

Evet, kesinlikle doğru yanıtlamanız gerekiyor. Yanlış yanıtlar verilmesi suç teşkil eder.

 

İcra memurunun görevi,evinizde icra edilebilir eşyalarınolup olmadığını kontrol etmektir. Tasarruf hesabınız, takınız veya menkul kıymetleriniz varsa, bunları alır (haczeder). Daha büyük eşyalar (örneğin antikalar) varsa, icra memuru bir haciz mührü yapıştırır.Bu durumda eşya haczedilmiş olur. İcra memuru söz konusu eşyayı gelip alana kadarbunu kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat satamaz veya hediye edemezsiniz.

Haczedilen tüm eşyalar icra memuru tarafından resmi olarak açık arttırmaya konulur (internet üzerinden de). Ancak bu sadece elde edilecek gelirin masrafları karşılaması ve alacaklılar için geriye yeterli paranın kalması halinde yapılır.

Sizin ve ailenizin yaşamı için gerekli olan tüm eşyalar haczedilemez (kıyafet, mobilya, bir televizyon, gıda maddeleri, tıbbi yardımcı maddeler v.s.). Ev hayvanları haczedilemez.

Ayrıca eğitiminiz (örneğin,bilgisayar) veya işiniz için ihtiyaç duyduğunuz eşyalar da (örneğin,işyerine ulaşmanız için eşdeğer bir alternatif yoksa arabanız) haczedilemez.

Aslında haczedilemeyen, fakat yüksek bir değere sahip olan bir eşyayıicra memuru değiştirebilir.

Eğer herhangi bir eşya size ait değilse veya henüz ödemesi yapılmamış ise, bunu muhakkak icra memuruna belirtiniz. O durumda icra memuru bunu normalde haczetmez. Eğer icra memuru buna rağmen söz konusu eşyayı götürürse, sahibi tarafından buna karşı yasal işlem başlatılabilir.

Dikkat: Aslında içinde bulunduğu durumdan dolayı haczedilemez olmasına rağmen, ödemesi henüz tamamlanmamış olan eşyalar, sevkıyatçı tarafından (örneğin;posta ile satış yapan mağaza, otomobil satıcısı) ödemelerin gecikmesi halinde daima aldırılabilir.

 

İcra memuru herhangi bir haber vermeden geliyor. Eğer sizi bulamazsa, posta kutusuna bir dahaki sefere ne zaman geleceğini belirten bir haber bırakıyor.Belirtilmiş olan tarihte sizin evde bulunmanız gerekmektedir!Bu mümkün değilse (örneğin,iş), önceden telefonla yeni bir randevu alın. İcra memurunu evinize almalısınız. Aksi durumda bir arama emri çıkartılabilir ve evinize sizin rızanız dışında kapı açılarak girilebilir.

 

Evet, taksitli ödeme ile hem malvarlığı bilgisinin verilmesini hem da mal haczini önleyebilirsiniz. Ancak mutabık kalınan taksitlere ek olarak, kira, enerji ve temel ihtiyaçlarınızın masraflarını karşılayabilecek durumda olmanız gerektiğini dikkate alınız.

Dikkat: Alacaklı taksitli ödeme onayı vermek için bir ücret çıkartabilir. Ayrıca gecikme faizleri tahakkuk etmeye devam eder.

Ödeyemeyeceğiniz başka borçlarınız da varsa, taksitli ödeme genellikle faydalı olmaz. Bu durumda bir resmi borçlu danışmanlık merkezine danışmalısınız


Quellen: Landesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung in Hessen (Text), Deutscher Caritasverband (Video)

Verschnaufpause

Eine Vermögensauskunft müssen Sie nur alle zwei Jahre abgeben. Wenn sie schon beim Gerichtsvollzieher waren, können Sie sich für diesen Zeitraum auch gegenüber anderen Gläubigern darauf beziehen. 

Ist diese Seite hilfreich?