Какви права имат Вашите кредитори, ако не можете да погасявате просрочените вноски и неплатените фактури?

Обикновено първо ще получите напомняния/ предупреждения за плащане. Тези писма ще пристигат при Вас непосредствено едно след друго. Кредиторите (това са институции или лица, на които дължите суми) обикновено предават просрочените задължения на фирми за събиране на дългове или адвокати.

В предупредителните писма фирмите, събиращи дългове, се опитват да окажат натиск с драстични формулировки. Длъжниците се заплашват със запор на заплатата и банковата сметка, с негативен рейтинг в SCHUFA, със съдия -изпълнител, заповед за задържане и други съдебни процедури, свързани с допълнителни разходи и лихви. Освен това с всяко следващо писмо искът се увеличава.

Заплахата от повдигане на обвинение, чрез адвокати или фирми за събиране на дългове, предизвиква особено силен страх.Принципно тези страхове са напълно неоснователни. Неплащането на сметки и вноски може да бъде разглеждано като престъпление само ако от самото начало не сте искали и не сте имали възможност да плащате.

Има инкасаторски фирми, които заплашват с посещения по домовете или с ангажирането на детективска агенция, за да Ви окажат по този начин натиск.

Други кредитори практикуват така нареченото телефонно събиране на дългове. Те ще Ви звънят постоянно (предимно вечер и през уикендите). Такива обаждания, разбира се, са изключително неприятни и засилват натиска върху Вас.

1.Първо проверете, дали става въпрос за задължение, което може да застраши прехраната Ви. Например ако трябва да се плаща месечния наемили месечната сметка за ток. Това може да важи и за други договори, които не трябва да се нарушават (напр. телефон).

2.За да осигурите прехраната си е важно да намалите разходите. Тук може да се наложи да ограничите плащанията на вноски към кредиторите или да ги преустановите изцяло. За тази цел трябва да отмените пълномощните за директен дебит и да изтриете постоянните платежни нареждания.

3.Не плащайте от страх!Не се оставяйте да Ви заплашват. Запорирането на Вашите доходи зависи от техния размер и броя на лицата, за които трябва да плащате издръжка.

4.Така наречените микро или минимални вноски (напр. 10 Евро месечно) на намаляват общия размер на задължението. Но с плащането на тези суми Вие признавате прекомерно завишените разходи и лихви.

5.Не трябва да допускате домашни посещения от служители на инкасаторски фирми!Само „държавни” съдебни изпълнители и служители по изпълнение на присъди имат правото да Ви посетят във Вашия дом (след предварителна уговорка по телефона).

6.Не давайте информация по телефона!Посочете Вашата неплатежоспособност! –Кажете, че не желаете да Ви безпокоят повече по телефона! –Прекратете разговора!

7.Пишете на Вашия кредитор и му обяснете Вашата финансово положение.

Потърсете консултация. Центъра за консултации можете да намерите на www.forum-schuldnerberatung.de(тук ще намерите много мостри на писма, които можете да използвате когато пишете на Вашите кредитори).Съветите за длъжници принципно са безплатни.

Кредиторът има право да подсигури иска си. Обикновено това се прави чрез съдебна заповед за плащане. В този случай съдът Ви изпраща писмено предупреждение за плащане (в жълт плик с бележка за доставка).

ВАЖНО: Съдът не проверява предоставените от кредитора данни.

Какво означава това за Вас:

  • Прочетете внимателно информацията в предупреждението за плащане!
  • Проверете дали посоченият размер на иска отговаря на действителния!
  • В случай, че размерът на иска не е посочен коректно или не знаете защо срещу Вас е предявен иск, подайте ВЪЗРАЖЕНИЕ в рамките на 2 седмици.
  • Използвайте формуляра за възражения, който е приложен към предупреждението за плащане. Вие трябва само да отбележите дали правите възражение срещу целия иск или само срещу част от него (напр. ако посочените лихви и разходи по събирането са завишени).
  • Изпратете възражението до съда, от който сте получили предупреждението за плащане; адресът е отпечатан на формуляра.
  • НО: В никакъв случай не подавайте възражение, само и само, за да спечелите време или защото в момента не можете да платите. Това само ще увеличи допълнително разходите.

Ако сте подали възражение срещу даден иск, то кредиторът е длъжен да докаже, че искът му срещу Вас е основателен. При определени обстоятелства е възможно да се стигне до съдебно производство.

В случай, че искът в писменото предупреждение за плащане е основателен, не е необходимо да предприемате никакви действия. Вие ще получите от съда заповед за изпълнение. Тук също разполагате със срок от 2 седмици, за да подадете жалба. Със заповедта за изпълнение кредиторът получава така нареченото изпълнително основание за събиране на дългове и има право да предприеме мерки за налагане на запор чрез съдия-изпълнител. Но дори и тогава Вашият жизнен минимум е гарантиран от закона.

Информация за налагане на запор върху недвижимо имущество (съдия-изпълнител), върху доходи (запор върху заплата) и върху банкови сметки (запориране на сметка) ще намерите на www.schuldnerberatung-hessen.de/Informationsblaetter