Право на разплащателна сметка?!

От 18.6.2016 се въвежда законно установено право на разплащателна сметка наречена основна разплащателна сметка!

Става въпрос за разплащателна сметка, която обикновено не може да излиза на минус (дебитна текуща сметка). Вие получавате EC-карта, но в повечето случаи не получавате кредитна карта. В случай, че в сметката има достатъчна наличност могат да се изпълняват постоянни платежни нареждания и директни дебити. Основнатаразплащателна сметка може да бъде открита само от едно лице. Тя може да се води и като сметка за защита срещу запор (= P-сметка).

 

Правото на разплащателна сметка важи за всеки, включително и за бездомни лица и за бегълци, които могат да се легитимират и да посочат адрес за връзка. За тази цел всяка банка разполага със стандартно заявление, в повечето случаи публикувано и в интернет. Вие решавате лично в коя банка желаете да имате своята разплащателнасметка.

 

Това е възможно в много редки случаи и трябва да бъде аргументирано писмено в рамките на 10 дена. Отаз е възможен преди всичко в случай , че

  • Вие вече имате открита разплащателна сметка в друга банка, която действително ползвате,
  • Вие сте открили в миналото разплащателна сметка в същата банка, която Ви е била прекратена.

Може да се обърнете към BaFin(Федералната служба за финансов надзор) или към потребителския орган за уреждане на спорове. Банката трябва да Ви посочи съответните адреси. Но Вие можете да подадете също и жалба в съда.

 

По закон основната разплащателна сметка не би трябвало значително да надвишава цената на сравнима с нея сметка в същата банка.

 

Това е възможно в много редки случаи, примерно ако сте дали неверни данни при откриването на сметката, или ако откриете друга сметка, също и ако сте превишили наличността по сметката или ако не я ползвате в продължение на две години.Банката трябва да отхвърли писмено откриването на сметката, и да посочи причините за прекратяването й. Трябва да бъдат упоменати инстанциите за обжалване.