Съдебният изпълнител:Сведения за имуществото и запориране на вещи

Kогато не плащате дълговете си, кредиторът може да възложи на съдебния изпълнителда извърши запор у дома Ви (запориране на вещи) и/или да вземе от Вас сведения за имуществото(преди: клетвена декларация).

Предпоставка: Вашето Задължение за плащане трябва да е официално установено, напр. чрез съдебно решение или чрез изпълнителен лист или нотариално признаване на дълга (=титул). Титулът трябва да Ви е бил връчен.

Сведения за имуществото

Тук се касае за обемист каталог с въпроси, на които трябва да отговорите. Целта е да се разбере, дали Вие имате подлежащо на запор имущество или финансови вземания от трети лица (напр. заплата). Затова Ви питат, дали притежавате недвижимо имущество, автомобили или скъпи ценни предмети, банкова връзка, спестовен влог, спестовни договори за строителство или застраховки „Живот” и от какво живеете (заплата, обезщетение за безработица .... )

Трябва да имате предвид, че кредиторът ще разпореди изпълнителни действия. Често се изисква запор на сметки и/или на заплати.

Даването на сведения за имуществото се регистрира в изпълнителния съд исъщо в SCHUFA, така че кредитоспособността Ви е под въпрос и за Вас може да стане трудно намирането на ново жилище).

Въз основа на сведенията за имуществото Вие разкривате финансовото си положе-ние. Ако сте неплатежоспособен, можете да сключвате само договори (покупки на разсрочено плащане, наемни договори и т.н.), които сте в състояние да платите. Иначе много неща навеждат на мисълта за измамно поведение. Ако в този случай бъде подадена жалба срещу Вас, трябва да очаквате присъда.

Сведенията за имуществото не Ви защитават от други опити за изпълнителни действия.

Все пак Вие можете да информирате всички кредитори, че сте дали сведения за имуществото си. Тогава кредиторите ще преценят, дали замомента е разумно да изискат изпълнителни мерки

Да. Ако откажете, срещу Вас по правило се издава заповед за арест. Ако и тогава отказвате да дадете сведенията, трябва да влезете в затвора, ако кредиторът подаде молба и плати за това (принудителен арест).Ако вземането срещу Вас възлиза на най-малко 500 евро, съдебният изпълнител може да получи сведения от здравни каси и пенсионни осигурители. Той може да се информира също, дали Вие имате банкова връзка, или дали на Ваше име е регистриран автомобил.

 

Да, при всички случаи! Погрешните отговори са наказуемо деяние.

 

Съдебният изпълнител има за задача да провери у дома Ви, дали там има вещи подлежащи на запор. Ако разполагате със спестовна книжка, бижута или ценни книжа, той ще ги отнесе (запорира). При по-големи предмети (напр. старинни вещи) съдебният изпълнител ще залепи запориращ печат. Така предметът е запориран. Докато съдебният изпълнител дойде да го отнесе, можете да продължите да го ползвате, но не и да го продавате или подарявате.

Всички запорирани предмети биват обявени на публичен търг от съдебния изпълнител (също и по Интернет). Но това ще стане само в случай, че печалбата покрива разходите и остава достатъчно за кредитора.

Не подлежат на запориране всички вещи, от които Вие и Вашето семейство се нуждаете за живеене (дрехи, мебели, един телевизор, хранителни продукти, медицински помощни средстваи т.н.). Домашните животни не подлежат на запориране.

Не бива да се запорират също и предмети, от които се нуждаете за Вашето образование (напр. компютър) или за работата Ви(напр. автомобилът Ви, ако няма друга подобна алтернатива да се придвижите до работното си място).

Съдебният изпълнител има правода подмени неподлежащ на запориране предмет, който обаче има висока стойност.

Ако някой предмет не Ви принадлежи, или още не е платен, оведомете непременно съдебния изпълнител. Тогава той обикновено не го запорира. Но ако той все пак отнесе предмета, собственикът може да протестира по съдебен ред.

Внимание: Предмети, които още не са изплатени, винаги могат да бъдат отнесени от доставчика Gefördert von:© LAG-SB Hessen e.V.Bulgarisch: Der Gerichtsvollzieher:Vermögensauskunft und SachpfändungСъдебниятизпълнител:Сведения за имуществото и запориране на вещиSeite 3von 3(напр. спедиторска къща, автокъща) при просрочени плащания, дори и когато предметът по принцип не подлежи на запориране.

Съдебният изпълнител идва без предизвестие. Ако отсъствате, оставя в пощенската Ви кутия съобщение, в което посочва, кога ще дойде отново. На посочената дата би трябвало да сте в къщи!Ако не Ви е възможно (напр. сте на работа), уговорете преди това по телефона друга дата. Трябва да пуснете съдебния изпълнител в жилището си. В противен случай той може да издаде заповед за обиск и домът Ви ще бъде отворен против волята Ви

 

Да, с плащане на вноски можете да избегнете както даването на сведения за имуществото, така и запорирането на вещите. Но имайте предвид, че наред с договорената вноска трябва да сте в състояние да съберете разходите си за наем, ел.енергия и основно снабдяване.

Внимание: За своето съгласие с плащането на вноски кредиторът може да начисли такса. Освен това продължават да текат лихвите за забавяне.

Плащането на вноски в повечето случаи няма смисъл, ако продължавате да трупате дългове, които не можете да платите. Би трябвало да се посъветвате в публичен консултативен център за длъжници.