Sądowe postępowanie upominawcze

Wierzyciel może zabezpieczyć swoje żądanie. Robi on to z reguły za pomocą sądowego postępowania upominawczego. W tym wypadku przez sąd zostanie Państwu wysłany nakaz zapłaty (w żółtej kopercie z adnotacją doręczenia).

WAŻNE: Sąd nie sprawdził informacji wierzyciela.

Oznacza to dla Państwa, że:

  • należy dokładnie przeczytać informacje zawarte w nakazie zapłaty!
  • należy sprawdzić, czy wysokość żądania zapłaty się zgadza!
  • jeżeli wysokość żądania zapłaty się nie zgadza lub jeżeli Państwo nie wiedzą, dlaczego żąda się od Państwa zapłaty, powinniście złożyć SPRZECIW w przeciągu 2 tygodni.
  • należy użyć w tym celu formularza dotyczącego sprzeciwu, który dołączony jest do nakazu zapłaty. Należy tylko zakreślić, czy zgłaszają Państwo sprzeciw w całości czy częściowo (np. tylko koszty zawyżonych odsetek i koszty inkasa).
  • sprzeciw proszę wysłać pocztą zwrotną do sądu właściwego w postępowaniu o wydanie nakazu zapłaty (Mahngericht); adres jest już nadrukowany.
  • ALE: W żadnym wypadku proszę się nie sprzeciwiać, tylko dlatego aby wygrać na czasie, bo nie możecie Państwo akurat uiścić płatności. Podwyższa to tylko koszty.

Jeżeli wystosowaliście Państwo sprzeciw przeciwko żądaniu zapłaty, wierzyciel jest zobowiązany udowodnić, że ma on uzasadnione żądanie wobec Państwa. W pewnych okolicznościach może dojść do procesu sądowego. Jeżeli żądanie w nakazie płatności jest uzasadnione, nic nie musicie Państwo robić. Od sądu dostaniecie Państwo jeszcze wykonalny nakaz zapłaty. I tutaj macie jeszcze okres 2 tygodni, aby wnieść sprzeciw. Na podstawie wykonalnego nakazu zapłaty wierzyciel ma tzw. tytuł wykonalności i jest upoważniony wnieść o podjęcie kroków w celu zajęcia przez komornika. Ale i wtedy egzystencyjne minimum nadal jest chronione.

Wskazówka: Wierzyciele publiczni (urząd skarbowy i inne urzędy) nie muszą wnosić do sądu o nakaz zapłaty i o wykonalny nakaz zapłaty. Mogą oni samodzielnie wydać decyzję żądania zwrotu. Także w tym przypadku możecie Państwo (w ciągu 4 tygodni) wnieść sprzeciw, jeżeli żądanie to jest bezpodstawne.