în ciuda datoriilor?!

Energia şi chiria au prioritate în planul gospodăriei!

Plata curentului şi a gazelor naturale este mai importantă decât ştergerea datoriilor (biroul de colectare ar putea de asemenea face presiune ...)! Datoriile la energie periclitează existenţa dvs. deoarece ca ultimă consecinţă veţi fi ameninţat cu blocarea livrării de energieşi rezilierea contractului! Aveţi grijă ca în interesul dvs. să plătiţi la timp anticipat chiria şi energia.

Înaintaţi băncii dvs. un ordin de transfer bancar automatde durată sau transferaţi sumele pentru energie direct în contul furnizorului prin intermediul ARGE/Servicul Social.

În cazul datoriilorla plata energiei, firma de furnizarea energiei (EVU) nu are voie ca de pe azi pe mâine să înceteze furnizarea energiei, ci trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii de închidere:

  • Somaţia: EVU trebuie săfi somat plata sumei restante.
  • Ameninţarea cu închiderea:închiderea livrării trebuie să fie pusă în vedere (neformal). (Va fi în mod regulat conexată cu somaţia, ceea ce este permis.)
  • Perioada de graţie 4 săptămâni: de la primirea somaţiei de închidere trebuie să treacă 4 săptămâni.
  • Anunţarea închiderii:începutul închiderii trebuie să fie anunţat încă odată anticipat cu cel puţin 3 zile lucrătoare.
  • Suma restantă trebuie să însumeze cel puţin 100 EUR( la curent).

a)Conveniţi amânarea sau plata în rate!

Dacă suma curentă, respectiv suma restantă a facturii dvs. anuale nu poate fi plătită la timp, ar trebui să-l informaţi la timp pe furnizorul dvs. şi să-i prezentaţi motivele pentru blocajul temporar al plăţii. Mulţi furnizori înţeleg şi sunt de acord cu plata în rate a facturii anuale. În acest caz trebuie să fie compensate sumele restante din ultimul an cel târziu până la următoarea factură anuală.

Eventual este posibilă plata unică din prima de concediu, de Crăciun sau restituirea impozitului.

b)Informaţi-va referitor la urmările grave ale închiderii!

Furnizarea nu poate fi oprită dacă dezavantajele închiderii vă pot afecta în mod prea grav în comparație cusuma restantă. De fapt, EVU trebuie să ia în considerare consecinţele din proprie iniţiativă sau dvs. ar trebui să comunicaţi imediat prejudiciile previzibile.

Exemple: este periclitată aprovizionarea copiilor mici, a bolnavilor, a persoanelor cu handicap sau a bătrânilor; ameninţarea cu prejudicii aduse sănătăţii datorate lipsei căldurii, dializa efectuată la domiciliu, ajutor respirator; periclitarea bazei de existenţă (ex. lucrul la domiciliu; lucrul pentru examen).

Dar: de asemena când există asemena motive, trebuie cape viitor să fie plătită reducerea, în caz contrar se va aplica în cele din urmă o închidere!

c)Faceţi dovada capacităţii dvs. viitoare de plată!

O încetare a furnizării cu energie este de asemenea nepermisă dacă dvs. în calitate de client prezentaţi în mod plauzibil că toate sumele restante vor fi compensate. Înacest caz adresaţi-vă imediat Administraţiei Sociale a oraşului dvs. sau a comunităţii şi cereţi preluarea datoriilor la energie ca un împrumut. Baza legală este §36SGB XII, pentru a fi împidicată pierderea locuinţei. Întreruperea furnizării energiei este recunoscută ca „asemănătoare cu starea de urgenţă‘‘

În cazul în care primiţi ajutor de şomaj II (Hartz IV), informaţi-l pe partenerul dvs. de dialog de la Jobcenter cu privire la închiderea furnizării de energie de care sunteţi ameninţat. Solicitaţiacolo de a prelua sumele restante ca împrumut (dacă este cazul încă odată). Baza legală este § 22 alin. 8 SGB II. Pentru rambursarea împrumutului vi se va reţine un procent de 10% din din cota standard viitoare a ajutorului de şomaj II (§ 42a alin. 2 SGB II).

Serviciul va verifica dacă ameninţă o stare de necesitate corespunzătoare (de ex. copil mic, locuinţa fără căldură pe timpul iernii) şi cum se vor rambursa sumele restante la energie.

Atenţie: Trimiteţi la EVU o copie a cererii cu privire la preluarea datoriilor la energie!

Aprovizionarea cu energie trebuie să fie reluată imediat atunci când suma restantă este plătită. Fireşte că dvs. trebuie să plătiţi un cost pauşal pentru închiderea şi pentru deschiderea furnizării de energie. EVU poate să pretindă suplimentar o prestaţie de siguranţă ( garanţie). Alternativ, se ia în considerare plata unui avans în forma unui contor preplătit (aşa numitul sistem electronic de plată în avans).

 

Dacă nu puteţi plătisuma restantă şi preluarea datoriilor la energie nu s-a realizat de către serviciu, un nou contract de furnizare a energiei poate fi o alternativă. Pentru noul furnizor trebuie să fiţi din nou racordat la reţea. Fireşte că anumiţi ofertanţi sunt dependenţi pentru încheierea unui contract de informaţie pozitivăSCHUFA. De asemenea, durează mai mult de o lunăcalendaristicăpentrufurnizarea energiei în contul noului EVU.

Atenţie: O schimbare a furnizorului poate fi o alternativă în cazuri izolate. Dar atunci când de asemenea la noul furnizor de energie nu se plăteşte factura, există pericolul unei reclamaţii penalepentru infracţiunea de înşelăciune!