Poprirea salariului şi poprirea venitului curent

(Aproape) toate veniturie „curente“ (acest fapt semnifică recurente) se pot popri conform motivului avut. Popribile sunt de aceea printre altele salariul, ajutorul de şomaj 1, precum şi pensiile!

Ajutorulsocial / asigurarea de bază, indemnizaţia de creştere a copiilor până la 300 €, indemnizaţia de maternitate sau indemnizaţia de îngrijire nu pot fi poprite. Alocaţia pentru copii şi indemnizaţia pentru locuinţă se pot popri doar în cazuri foarte rare.

Atenţie: pe contul dvs. se pot popri de asemenea aceşti banicompari. pagina informativă contP, informaţii la adresa: www.schuldnerberatung-hessen.de/infoblaetter/deutsch/P-Konto%20Deutsch.pd

Creditorul trebuie să se adreseze autorităţiicare plăteşte venitul (astfel de ex. angajatorul, instituţia care plăteşte pensie, agenţia de muncă). Aceste instituţii se numescdatornic terţ. Există trei căi posibile pentru a popri venitul curent:

a) Creditorul a dobândit un aşa numit titlu(ex. decizie de executare, sentinţă). Cu acest titlu, el poate să ceară mai apoi la instanţa executorie poprirea venitului curent. Instanţa emite după aceea o decizie de poprireși de transfer(PfüB) şi creditorul îl trimite datornicului terţ.

b) Creditorii publicii (ex. Administraţia Financiară, Trezoreria) emit prima dată o decizie. Aceştia pot popri ei însuşi şi trimit direct datornicului terţ o dispoziţiede transfer și de poprire.

c) Dacă unui creditor i s-a cesionat partea popribilă a venitului, acesta trebuie să trimită numai o copie a cesiunii către datoricul terţ. Aproape fiecare contract de creditare conţine o astfel de cesiune.

Datornicul terţ trebuie să accepte o PfüB şi o decizie de poprire. Dar el poate să excludă contractual de a fi obligat să accepte cesiunea.

Datorinicul terţ trebuie ca pe baza dispoziţiilor legale să calculeze ce parte a venitului este popribilă. Această sumă trebuie să fie transferată creditorului. Numai restul de venit care nu este poprit se va plăti datornicului.

a)Tabelul popririlor:

Cuantumul sumei popribile depinde de cât este venitul dvs. net şi de câte obligaţii de întreţinere legale trebuie să îndepliniţi:

Tabelul se poate găsi la adresa: www.schuldnerberatung-hessen.de

Exemplul1:Sunteţi căsătorit, aveţi doi copii şi câştigaţi în medie net 2.200 €.parte popribilă a salariului este atunci de25,08€.

Exemplul2:Sunteţi necăsătorit, nu aveţi copii şi câştigaţi în medie net 1.500 €. Partea popribilăa salariului este atunci de 224,99€.

În calitate de persoane autorizate legal pentru întreţinere se vor lua în considerare: copii, partenerul conjugal (la sentinţă sau document notarial de asemenea parteneri care sunt separaţi sau divorţaţi), părinţi (ex. cheltuieli casnice sau de îngrijire) precum şi partenerul de viaţă înregistratde acelaşi sex. Dacă părinţii nu sunt căsătoriţi, se va plăti cel puţin întreţinerea în primii trei ani de viaţă a copilului comun, de asemenea întreţinerea către unul dintre părinţii la care copilul este crescut, în cazul în care acesta nu dispune de suficiente venituri proprii.

În cazul în care datornicului terţ nu cunoaşte toate obligaţiile de întreţinere ( înregistrarea pe cardul de impozit de salar), datornicul trebuie să-i dovedeascăobligaţiile de întreţinere ( ex. recunoaşterea paternităţii, sentinţa de divorţ) şi plăţile sale reale. Dacă este nevoie, decideinstanţa competentă sau creditorul public care aplică poprirea.

b) Părţi de venit care nu se pot popri:

Din salariu nu se pot popri: diurnele, despăgubiri cheltuieli, jumătatea compensării orelor suplimentare, indemnizaţii, prima de concediu în cuantum normal şi jumătate din prima de Crăciun(dar max.500 €).

Numai veniturile unei persoane (ex. pensia sau salariul) pot fi calculate prin decizia instanţei (respectiv prin dispoziţia creditoruluipublic).În cazul persoanelor care au venit dublu, creditorul care aplica poprirea poate cere în instanţă ca partenerul conjugal care are venit suficient să nu fie considerat ca obligaţie de întreţinere.

 

Dacă plăţile de întreţinere curente, datoriile la întreţinere din ultimele 12 luni de zile sau despăgubirile sunt cerute dintr-o faptă penală comisă cu intenţie, creditorul poate popri mai multdecât după cum rezultă de fapt dintabelul popririlor. El are nevoieîn acest sens de o decizie judecătorească. Minimul de existenţă trebuie să fie asiguratîntotdeauna datornicului-dacă este cazul se va solicita o verificare.

 

La cererea unui datornic, instanţa sau creditorul care aplică poprirea pot decide de a popri mai puţin. Acest fapt este posibil atunci când datornicul dovedeşte că el are de plată costuri (necesare) ridicate din motive profesionale sau private. Cheltuielilesuplimentare profesionale sunt de ex. cheltuieli de deplasare la serviciu sau cheltuieli de îngrijire a copiilor în cazul părinţilor care îşi cresc singuri copii. Cheltuieli private suplimentare sunt de ex. cheltuieli suplimentare pentru medicamente şi alimente sau de asemenea cheltuieli speciale după separare /divorţ sau eliberare din arest.