Asigurarea locuinţei în ciuda datoriilor la chirie?!

Chiria şi energia au prioritate în planul gospodăriei! Plata chiriei este mai importantă decât ştergerea datoriile (Biroul de colectare poate de asemenea să creeze presiune...)!

Datoriile la chirie pun în pericol existenţa dvs., deoarece ca o ultimă consecinţă ameninţă evacuarea din locuinţă şi lipsa locuinţei! Aveţi grijă ca în interesul dvs. să plătiţi în mod regulat chiria şi energia.

Înaintaţi băncii dvs. o un ordin de transfer bancar automat de duratăsau lăsaţi ca costurile pentru chirie să fie transferate direct pe contul proprietarului de către serviciul Jobcenter/ Serviciul Social.

Proprietarul dvs. poate rezilia de azi pe mâine, atâta timp cât suma restantă atinge o valoare de ,,două chirii cu cheltuielile de energie‘‘ (chiria curentă plus costurile auxiliare).Există deja un drept de reziliere fără preaviz chiar atunci când în două luni consecutive, suma restantă este mai mare decât chiria pe o lună plus costurile auxiliare.

Chiria trebui plătită până la a treia zi lucrătoare a lunii curente către proprietar. O pretenţie ulterioară din costurile auxiliare ale facturii anului precedent nu justifică rezilierea fără preaviz.

Rezilierea spaţiului de locuit trebuie să aibă loc în scris. Înscrisul de reziliere trebuie să fie trimis tuturor chiriaşilor, şi se va indica motivul rezilierii (ex. „reziliere fără preaviz datorită sumei restante la chirie în cuantum de...“).

Rezilierea fără preaviz încheie contractul de închiriere având efect imediat, cu excepţia cazului în care în înscrisul de reziliere ar fi acordat un termen. În cazul în care locuinţa este mai departe folosită, se va plăti o despăgubire pentru utilizare într-un cuantum egal cu cel puţin chiria de până în acel moment.

Câteoadată se reziliază totuşi fără preaviz şi imediat, de asemenea la termen. În cazul în care datoriile la chirie sunt plătite după aceea, rezilierea la termen rămâne totuşi efectivă şi trebuie să vă mutaţi, în cazul în care proprietarul insistă referitor la acest fapt.

La contractele de închiriere începând cu luna Mai 2013, este posibilă deasemenea o reziliere fără preaviz datorită neplăţii garanţiei, atunci când există o sumărestantă de minim două chirii fărăcosturi auxiliare. Cuantumul garanţiei poate însuma cel mult suma de trei chirii lunare (chiria fărăcosturi auxiliare). Puteţi plăti garanţia în trei rate (în decursul primelor trei luni)

Exemplu: Contractul de închiriere începe la 01.ianuarie. Chiria este de 500.-€. Garanţia este astfel limitată la maxim 1.500.-€ şi poate fi plătită în trei rate fiecare de câte 500.-€ (suplimentar la chirie) din luna ianuarie până în martie. În cazul în care ratele nu sunt plătite în Februarie şi Martie, contractul de închiriere poate fi reziliat de către proprietar fără preaviz.

 

Atenţie:

Mai sus, este prezentat cât trebuie să fie suma restantă la chirie, ca proprietarul să poate să rezilieze fără preaviz. Această limită nu se aplică aici.

În cazul în care aţi plătit chiria în trecut în mod neregulat, cu întârziere sau numai parţial, proprietarul poate să realizeze o reziliere cu preaviz. Vi se va stabili după aceea un termen la care ia sfârşit contractul de închiriere.

În cazul în care nu mai puteţi plăti la timp chiria, ar trebui să-l informaţi imediat pe proprietar. Explicaţi acestuia de ce nu mai puteţi plătitemporar. Mulţi proprietari vă înţeleg şi vă amână dacă se prezintă o perspectivă de plată.

Exemple: solicitare de bani pentru locuinţă; aranjare subînchiriere (dacă proprietarul este de acord).

Dacă suma restantă la chirie a atins deja „limita critică‘‘ de două chirii lunare (respectiv mai mult decât o chirie lunară din două luni consecutive) şi reuşiţi să compensaţi chiria restantă complet înainte de rezilierea scrisă, atunci proprietarul pierde dreptul de a rezilia fără preaviz.

Sursele de bani pot fi: împrumutde la angajator; sprijin acordat de aparţinători, împrumut acordat de serviciul de asigurare al locuinţelor (la Serviciul Social).

Dacâ proprietarul a înaintat la instanţă o reclamaţie de evacuare, sunteţi ameninţat prin sentinţa de evacuare şi în cele din urmă de lipsa de locuinţă. De aceea, adresaţi-vă imediat la Administraţia Socială (ex. Serviciul de Asigurare a locuinţelor) din oraşul dvs., respectiv din districtul dvs.. Solicitaţi acolo preluarea datoriilor la chirie ca împrumut. Baza legală este § 36SGB XII. Serviciul va verifica dacă dvs. mai puteţi plăti personal chiria curentă în viitor, respectiv dacă cuantumul chiriei este rezonabil (referitor la prestaţiile sociale).

În cazul în care dvs. primiţi ajutor de şomaj II (Hartz IV), informaţi-l pe partenerul dvs. de dialog de la Jobcenter cu privire la reclamaţia de evacuare. Solicitaţi acolo de a prelua chiria restantă ca datorie (dacă este cazul încă odată). Baza legală este § 22 alin. 8SGB II. Pentru rambursarea împrumutului vi se vor reţine 10% din tariful dvs. standard viitor de ajutor de şomaj II (§ 42a alin. 2 SGB II).

Atenţie:

Comunicaţi instanţei şi proprietarului că aţi solicitat preluarea datoriilor la chirie. Indicaţi în acet caz întotdeauna numărul de dosar al reclamaţiei de evacuare. Răspundeţi la timp tuturor solicitărilor instanţei! Prin preluarea la timp a datoriilor la chirie (deciplata chiriei restante complete şi a despăgubirii de folosire), rezilierea fără preaviz devine inefectivă şi contractul de închiriere vechi intră din nou în vigoare.

În cazul în care compensaţi dvs. înşivă suma restantă, vă rugăm să acordaţi atenţie următoarelor:

Dacă proprietarul a reziliat raportul de închiriere la timp în subsidiar, această reziliere rămâne de asemenea după o compensare a sumei restante. În acest caz trebuie săconveniţi cu proprietarul un nou contract de închiriere sau trebuie să vă mutaţi totuşi în cele din urmă.

Atenţie:

Plata (sau alternativdeclaraţia Serviciului că preiadatoria la chirie) trebuie să intre în posesia proprietarului în decurs de două luni! Acest termen începe din momentul în care ațiprimitreclamaţiade evacuare. În cazul în care serviciul refuză de a prelua datoria la chirie, puteţi să depuneţi recurs împotriva refuzului. În caz de litigiu, ar trebui să vă adresaţi servicului social şi celui de consiliere pentru debitorisau să fiţi consiliat de către un avocat pentru dreptul social (cu autorizaţie de consiliere).

Proprietarul poate solicita în acelaşi timp cu reclamaţia sa de evacuare ca pentru acoperirea despăgubirii de folosire să depuneţi o garanţie (de asemenea de exemplu să depuneţi bani sau o garanţie. În cazul în care nurespectaţi o astfel de dispoziţie, proprietarul poate să impună prin dispoziţie temporară o evacuare rapidă a locuinţei.

Aveţi nevoie de timp pentru a căuta o locuinţă nouă, atunci trebuie să solicitaţi la instanţă un termen de evacuare rezonabil. Termenul de evacuare (de regulă prima dată 3 luni) poate fi prelungit de instanţă lacererera dvs. depusă la timp (2 săptămâni înainte de expirarea termenului).

Evacuarea forţată realizată de către executor judecătoresc cu ajutorul serviciului de transport şi a celui mecanic ar trebui să fie împiedicată deoarece costurile ( care trebuie plătite de proprietar) sunt ridicate. Mulţi proprietari de locuinţe sunt de asemenea acum gata de dialog şi onorează o mutare voluntară. Proprietarul poate de asemenea cere numai ca dvs. (şi colegul de apartament) să plecaţi din locuinţă. Mobila dvs. o va păstra el (pentru a economisi cheltuielile).

Lucrurile de valoare pot fi scoase deja la licitaţiedupă o lună de zile. Lucrurile care sunt fără valoare vor fi distruse (acest fapt este valabil de ademenea şi pentru documentele dvs. personale!). Dar aveţi dreptul ca în decursul acestei luni să vă fie înmânate lucrurile și documentele personale care nu se pot scoate la licitaţie. Nu trebuie să plătiţi nimic pentru acestea!

În cazul în care situaţia dvs. s-a îmbunătăţit (de ex. un nou loc de muncă), unii proprietarisuntpregătițide a suspenda evacuarea forţată şi ,,de a încerca încă odată cu dvs..‘‘ Și acum serviciul poate de asemenea să preia chiria restantă şi astfel de a face loc unui nou contract de închiriere.