Executorul judecătoresc:Informaţie patrimoniu şi poprire pe bunuri

Dacă nu vă plătiţi datoriile, creditorul poate cere executorului judecătorescsă vă facă poprire pe locuinţa dvs. (poprire pe bunuri) şi/sau să obţină informaţiareferitoare la patrimoniuldvs. (denumită anterior asigurarea data sub jurământ).

Condiţie: Obligaţia dvs. de plată trebuie să fie stabilită oficial, de ex. printr-o sentinţă judecătorească sau o decizie de executare sau o reconoaştere notarială a datoriilor(=Titlu). Titlul trebuie să vă fie trimis dvs..

Decizia de executare a se vedea la adresa: Infoblatt gerichtliches Mahnverfahren-Deutsch

Informaţia referitoare la patrimoniuAici este vorba de un chestionar cuprinzător la care trebuie să răspundeţi. Scopul este de a afla dacă dvs. aveţi patrimoniu carese poate popri sau creanţe finaciare faţă de terţe persoane (de ex. pe salariu).Deaceea se întreabă dacă dvs. deţineţi imobile, autovehicule sau obiecte de valoare mare, dacă aveţi cont bancar, economii, contracte economisire pentrua construi casesau asigurări de viaţă şi din ce trăiţi (salariu, ajutor de şomaj, ...).

Trebuie să vă aşteptaţi la faptul că creditorul să determine măsuri de executare. Adesea se solicită popriri pe cont şi/sau popriri pe salariu.

Depunereainformaţiei pe patrimoniu se va înregistra la instanţa executorie şi de asemenea la SCHUFA, astfel ca credibilitatea dvs. este pusă la îndoială şi va fi dificil pentru dvs. de a găsi o nouă locuinţă.

Cu informaţia de patrimoniu aduceţi la cunoştinţă situaţia dvs. financiară. Dacă dvs. sunteţi insolvent, aveţi voie să încheiaţi după aceea doar contracte pe care le puteţi plăti (cumpărături în rate, contracte de închiriere, etc.).În caz contrar totul va indica un comportament infracţional. Dacă sunteţi reclamat va trebui să vă aşteptaţi la o condamnare.

Informaţia de patrimoniu nu vă protejează de alte încercări executorii viitoare.

Totuşi puteţi informa toţi creditorii cu priivre la faptul că aţi depus informaţia de patrimoniu. Creditorii vor analiza dacă are sens ca în prezent să solicite măsuri executorii.

Da.Dacă refuzaţi, se va solicita de regulă împotriva dvs.un mandat de arestare. Dacă refuzaţi mai departe depunerea informaţiei, trebuie să mergeţi la închisoare, în cazul în care creditorul solicită şi plăteşte acest lucru (arest silit).Dacă creanţa însumează cel puţin 500 €, executorul judecătoresc poate solicita informaţii de la casele de sănătate şi asigurările de pensii. El poate de asemenea întreba dacă dvs. aveţi un cont bancar sau un autovehicul este înregistrat pe dvs..

 

Da, acest lucru trebuie să-l faceţi în orice caz! Răspunsurile false reprezintă o faptă penală.

 

Executorul judecătoresc are sarcina de a verifica la dvs. acasă dacă există obiecte pe care se poate pune poprire. Dacă aveţi un cec de economii, bijuterii sau titluri de valoare, acesta le va lua cu el (popri). În cazul obiectelor de dimensiuni mari ( deex. antichităţi), executorul judecătoresc va pune un sigiliu de poprire. Obiectuleste atunci poprit. Până când executorul judecătoresc îlva lua, nu aveţi voie să-l folosiţimai departe, dar nici să-l vindeţi sau să-l faceţi cadou.

Toate obiectele poprite vor fi puse la licitaţie publică de către executorul judecătoresc ( de asemenea pe internet). Acest fapt are loc doar atunci când câştigul acoperă costurile şi mai rămâne încă suficient în plus pentru creditor.

 

 

Nepopribile sunt toate obiectele care sunt necesare dvs. şi familiei dvs. pentru traiul zilnic(îmbrăcăminte, mobila, un televizor, alimente, dispozitive medicale,etc.). Animalele de casă nu se pot popri.

De asemenea, nu se pot popri obiectele care vă sunt necesare pentru instruirea dvs. ( de ex. calculator) sau sunt necesare muncii dvs. ( de ex. autovehiculul dvs.), dacă nu există alte alternativă comparabilă, pentru a ajunge la locul de muncă).

Un obiect care nu se poate de fapt popri, dar care are o valoare foarte mare poatefi schimbat de către executorul judecătoresc.

În cazul în care un obiect nu vă aparţine sau nu este încă plătit, spuneţi neapărat acest lucru executorului judecătoresc. El nu îl va popri în mod normal. Dacă el trebuie să ia totuşi acest obiect,adevăratulproprietar poate acţiona împotriva acestui lucru în mod legal.

Atenţie: Obiectele, care nu sunt plătite încă, furnizorul ( de ex. comerciantul, firma de vânzări auto) poate permite să fie luate dacă există sume restante de plată, chiar dacă obiectul nueste popribil confom motivului.

Executorul judecătoresc vine neanunţat. Dacă el nu vă găseşte, va lăsa la cutia poştală un mesaj prin care el anunţă când va veni din nou. La termenul anunţat trebuie să fiţi acasă! Dacă acest fapt nu este posibil ( de ex. munca), trebuie să conveniţi telefonic un nou termen. Ar trebui să-l lăsaţi pe executorul judecătoresc în casa dvs.. În caz contrar, se poate emite o decizie de percheziţie şilocuinţa va fi deschisa împotriva voinţei dvs..

 

Da, prin plata în rate puteţi evita atât depunerea informaţiei de patrimoniu, cât şi poprirea pe bunuri.Dar trebuie să vă gândiţi că pe lângă rata convenită trebuie să fiţi capabil de a achita cheltuielile pentru chirie, energie şi aprovizionarea de bază.

Atenţie: Creditorul poate percepe o taxă pentru acordul său dat pentru plata în rate.De asmenea dobânzile de întârziere se calculează mai departe..

Plăţile în rate sunt de cele mai multe ori neadecvate atunci când aveţi alte datorii pe care nu le puteţi plăti.În acest caz, ar trebui să vă adresaţi unui birou public de consiliere cu privire la datorii.