Yeni banka hesabı haciz korumasına ilişkin genel bilgiler

Eğer banka hesabınız haciz edildiyse, bankanıza muhakkak banka haciz koruma hesabı (P-Banka Hesabı) oluşturtmalısınız. P-Banka Hesabı, paranızı korumak için tek olanaktır.

Bundan böyle mevcut bir cari hesabı bu tür bir P-Hesabına dönüştürtme hakkına sahipsiniz. Bunun için hesabınızın tutulmakta olduğu bankaya şahsen müracaat etmeniz gerekmektedir. Bankadaki işlem süresi maksimum 3 iş gününden ibarettir. Ancak bundan dolayı bir hesabın (bir P-Hesabının da) yeniden açılmasına ilişkin yasal bir hak oluşmamaktadır.

Ancak P-Hesabı olarak sadece tek birhesap tutabilirsiniz. Birden fazla P-Hesabının tutulması yasaktır ve cezai takibata yol açabilir. Kanun, P-Hesabı sadece bireysel hesap olarak da kabul etmektedir. Bundan dolayı bir müşterek hesap (örneğin; karı kocaya ait), P-Hesabı olarak tutulamaz ve bunu için bunun iki bireysel hesaba bölünmesi ve ardından da iki P-Hesaba dönüştürülmesi gerekir.

Cari hesabınız hacizli olsa bile, hesabınızın P-Hesabına dönüştürülmesini talep edebilirsiniz. Haczin tebliğ edilmesinden itibaren 4 hafta içerisinde P-Hesabına dönüştürme gerçekleştirilirse, P-Hesap Koruması geri dönük olarak –haczin tebliğinden itibaren geçerli olur.

Bir hesabın, bir P-Hesabına dönüştürülmesi, kapatılması ve olası iptali, kredi enstitüsü tarafından SCHUFA’ya bildirilir. Talep edilmesi üzerine kredi enstitüsüne, SCHUFA tarafından hesap sahibinin hali hazırda bir P-Hesabının bulunup bulunmadığına (başka bir bankada) dair bilgi verilir. Bu bildiri suistimali engellemek içindir. SCHUFA tarafından hesap sahibi hakkında verilecek olan ödeme kabiliyetine ilişkin bilgi üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Jetzt reinhören oder Video anschauen:

Esas muaf meblağ

P-Hesabı haczedilirse, otomatik olarak şu anda her bir takvim ayı için 1.178,59EUR olan bir esas muaf meblağdevreye girer. Ancak bu meblağ size sadece, meblağın hesapta alacak olarak kayıtlı olması durumunda ödenir. Esas itibarıyla P-Hesabının sürekli olarak alacaklı pozisyonda (yani “artı” olarak) tutulması faydalıdır.

Esas muaf meblağı, haciz tebliği yapıldıktan sonra da serbestçe kullanabilirsiniz, örneğin; havale veya gayri nakdi borç kaydı ile. Gelirin türü (maaş, sosyal ödeme, vergi ödemesi v.s.) ve ödemenin giriş tarihi önemli değildir.

Borç bakiyesi halinde sosyal ödemelerde ödeme yükümlülüğünde

Hesap „eksi“ pozisyonunda olsa bile, alacak kaydından itibaren 14 günlük bir süre içerisinde çocuk parası ve sosyal ödemeler üzerinde tam miktarıüzerinden tasarruf hakkına (hesap koruması) sahipsiniz. Ancak banka, hesap tutma harcınızı P-Hesabından daima düşebilir.

Dikkat: Diğer alacak kayıtları için (özellikle maaş), borç durumunda hesap koruması söz konusu olmaz!

Belge ile: arttırılmış muaf meblağOtomatik olarak tanının esas muaf meblağ bir belge yardımı ile arttırılabilir. Bir veya birden fazla kişiye yasal yükümlülük gereği nafaka ödüyorsanız veya üçüncü kişiler için (örneğin; eş, üvey evlat) sosyal ödeme alıyorsanız, bunlara uygun olarak aşağıda yer alan muaf meblağlar geçerli olur:

  • Bir nafaka yükümlülüğünde 1.622,16EUR
  • İki nafaka yükümlülüğünde 1.869,28EUR
  • Üç nafaka yükümlülüğünde 2.116,40EUR
  • Dört nafaka yükümlülüğünde 2.363,52EUR
  • Beş ve daha fazla nafaka yükümlülüğünde 2.610,64EUR

Ek olarak, hacizli P-Hesabına yatan çocuk parasıve olası bir kereye mahsus sosyal ödemeler (örneğin; sınıf gezisi ödemeleri, ilk donanım) sadece ilgili ayda olmak üzere, hacizden muaftır.

Arttırılmış muaf meblağ ile ilgili belgeyi avukatlar, sosyal yardım kurumları/ aile sandığı, işveren ve iflas dairesi ruhsatına sahip borçlu danışma merkezleri tanzim edebilir.

Açıklama: Birçok kredi kuruluşuna belge olarak, ödeme bildirisini ibraz etmeniz ve böylelikle kaç aile üyesi için ödeme yapmanız gerektiğini belgelemeniz yeterli olacaktır. Maaşınız hacizliyse, ücret bordrosu belge olarak kabul edilir. Ekstra olarak çocuk parasının alınıyor olduğu, hesap dökümleri ile belgelenmelidir.

Dikkat: Birçok borçlu danışma kurumu mevcut fazla iş yükünden veya yetersiz finansmandan dolayı belge tanzim etmiyor. Lütfen bundan dolayı önceden telefonla arayarak, sizin için yetkili olan dairelerin belge tanzim edip etmediğini sorunuz. Tanzim etmiyorlarsa, size kime müracaat etmeniz gerektiğini bildirirler.

Kredi enstitüsü tarafınızdan ibraz edilmiş olan belgeleri kabul etmezse veya bulunduğunuz yerde belge tanzim eden bir daire bulamazsanız, o durumda asliye hukuk mahkemenizin icra mahkemesi veya –eğer resmi alacaklı haczediyorsa-onun icra dairesi yetkilidir.

Bir kereye mahsus veya sürekli arttırılmış muaf meblağ hakkına sahip olduğunuzu belgelemek için belgeler ibraz etmeniz gerekmektedir. Bunların arasında aşağıda belgeler yer almaktadır:

  • Gerçekte yapılan nafaka ödemelerine dair belgeler (örneğin; makbuzlar, hesap dökümleri, onaylar gibi)
  • Devam eden sosyal ödemelere ilişkin ödeme bildirileri (örneğin; İşsizlik Parası I, İşsizlik Parası II, XII Sosyal Kanun Kitabının uyarınca gayrimenkul sigortası)
  • Bir kereye mahsus sosyal ödemeler hakkında ödeme bildirileri (örneğin; sınıf gezisi ödemeleri, ilk donanım gibi)
  • Çocuk parası alındığına dair belge (örneğin; hesap dökümü)

Belge örneğini aşağıda yer alan adreste bulabilirsiniz: www.schuldnerberatung-hessen.de/infoblaetter/p-konto_bescheinigung.pdf

Haciz tablosu uyarınca bireysel hesap muafiyeti

Hacizli P-Hesabınıza, otomatik olarak korunan 1.178,59EUR tutarındaki esas muaf meblağı veya nafaka yükümlülükleri oranında arttırılmış muaf meblağı aşan çalışma geliriniz, maaş yerine geçen ödemeler (örneğin; yaşlılık maaşı, hastalık parası, işsizlik parası gibi) veya serbest çalışma gelirleriniz aktarılıyorsa, o durumda yine icra mahkemesine veya resmi alacaklının icra dairesine müracaat etmeniz ve haciz tablosu uyarınca bireysel hesap muafiyeti talebinde bulunmanız gerekir. Sağlığa veya mesleğe bağlı (örneğin; çok fazla olan yol masrafı) fazladan masraflarınız varsa da bunu yapmalısınız.

Takip eden aya aktarılması

Haciz koruması altında bulunan alacak takvim ayının sonuna kadar kullanılmazsa, alacağın kalan kısmı takip eden aya aktarılır ve ek olarak korumalı aylık alacak olarak sizin tasarrufunuza ait olur. Takip eden ayda en az aktarılan kısmı harcamanız gerekir.

Dikkat:P-Hesaba ilişkin, Birliklerin Borçlular Danışmanlığı Çalışma Grubu ve Alman Kredi Ekonomisinin gözde birliklerinin (Merkezi Kredi Kurulu) müşterek beyanından oluşanayrıntılı bilgileri, aşağıdaki adreste bulabilirsiniz: http://schuldnerberatung-hessen.de/tagung-kontopfaendung/P-Konto-Information%20fuer%20Betroffene.pdf


Quellen: Landesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung in Hessen (Text), Caritas Neubrandenburg (Podcast), Deutscher Caritasverband (Video)

Noch in der Frist?

Die Umwandlung in ein P-Konto können Sie auch noch beantragen, wenn Ihr Girokonto bereits gepfändet ist. Innerhalb von 4 Wochen ab Zustellung der Pfändung schützt die Umwandlung rückwirkend. 

Ist diese Seite hilfreich?