Informaţii generale referitoare la protecţia popririi pe cont

Dacă contul dvs. este poprit, ar trebui să înaintaţi necondiţionat băncii dvs. o aşa numită protecţie de poprire pe cont(cont-P). Contul-P este singura posibilitate pentrua proteja banii dvs.

Aveţi un drept la faptul de a transforma un cont curent existent într-un aşa numit cont-P. Prin aceasta trebuie să înaintaţi personal o cerere către banca care administrează contul dvs.. Termenul de prelucrare la bancăeste de maxim3 zile lucrătoare. Nu există un drept legal la o deschidere nouă a unui cont (de asemenea un cont P).

Puteţi avea numai un contîn calitate de cont-P. Deţinerea mai multor conturi-P este interzisă şi poate avea urmări penale. Legea permite conturi-P de asemenea ca şi conturi unice. Astfel, un cont comunnu poate fi deţinut ca un cont-P ( ex. partenerii conjugali), ci trebuie să fie divizat în două conturi unice şi după aceea să fie transformat în două conturi-P.

Mai puteţi de asemenea cere transformarea într-un cont-P atunci când contul curent al dvs. este deja poprit. Dacă transformarea într-un cont-P este realizată în decurs de 4 săptămâni de la comunicarea popririi, atunci se aplică protecţia contului-P retroactiv-de la comunicarea popririi.

Transformarea unui cont într-un cont-P, anularea sa sau o revocare eventuală vor fi notificate de către institutul de creditare la SCHUFA. La cerere, institutul de creditare primeşte de la SCHUFA informaţii referitoare la acest fapt,dacă pentru deţinătorul contului, respectiv pentru deţinătoarea contului există deja un cont-P (la o altă bancă). Aceastnotificare trebuie să împiedice un abuz. Ea nu are niciun efect asupra informaţiei de bonitate a SCHUFA cu privire la deţinătorul sau deţinătoarea contului.

Suma de bază neimpozitată

Dacă contul-P este poprit, atunci intervine o pretecţie de poprire automatăîn cuantumul unei sume de bază neimpozitatecare este în prezent de 1.178,59Euro pe luna calendaristică. Această suma vi se va plăti numai atunci când aceasta este prezentă în cont ca sold în numerar. Este oportun în principiu de a deţine contul-P numai ca sold în numerar(deci pe ,,plus‘‘).

Puteți să dispuneți de suma de bază neimpozitată șidupă comunicarea notifcării de popriri, de exemplu șiprin transferuri şi debitări directe. Nu se face referire la felul veniturilor ( salariu, prestaţii sociale, rambursare de impozite) şi la momentul intrării plăţii.

Obligaţia de plată la prestaţiile sociale la soldul de debit

De asemenea, atunci când contul este pe ,,minus‘‘, puteţi dispune de banii dvs. şi de prestaţiile sociale întotdeauna într-un termen de 14 zile de la creditare în cuantum complet (protecţia de compensare). Taxadvs. de administrare a contului poate fi calculată fireşte întotdeauna la contul-P.

Atenţie: pentru alte credite ( în mod special salariu) nu există nicio protecţie de calcul la balanţa de debit!

Cu adeverinţă: suma neimpozitată mărită

Suma de bază neimpozitată acordată automat se va mări cu ajutorul unei adeverinţe. Dacă prestaţi pentru una sau mai multe persoane o întreţinere pe baza unei obligaţii legale sau primiţi pentru terţi (de ex. soţia, copil vitreg)prestaţii sociale, se aplică următoarele sume neimpozitate mărite:

  • 1.622,16Euro la o obligaţie de întreţinere
  • 1.869,28Euro la două obligaţii de întreţinere
  • 2.116,40Euro la trei obligaţii de întreţinere
  • 2.363,52Euro la patru obligaţii de întreţinere
  • 2.610,64Euro la cinci sau mai multe obligaţii de întreţinere

Suplimentar, nu se aplică poprire pe alocaţia pentru copii, care se varsă în contul-P poprit şi eventualele prestaţii sociale ( ex. costuri pentru excursii cu clasa, prima echipare)-dar numai în luna respectivă.

O adeverinţă cu privire la suma neimpozitată mărită poate fi emisă de avocaţi, autorităţi de prestaţii sociale/Oficiul de alocaţii pentru copii, angajatorii şi oficiile de consiliere cu privire la datoriicu o autorizaţie caoficii de insolvenţă.

Indicaţie: Multor instituţii de creditare le va ajunge ca adeverinţă atunci când le prezentaţi dovada de prestaţii şi prin aceasta demonstraţi pentru câţi membri ai gospodăriei primiţi prestaţii. Calculul salarialar trebui să fie acceptat ca adeverinţă atunci când salariu dvs. este poprit. Suma suplimentară de alocaţie pentru copii ar trebui să fie demonstrată prin extrase de cont.

Atenţie: Multe instituţii de consiliere a persoanelor îndatorate nu emit adeverinţedatorită cantităţii mari de muncă, respectiv a lipsei de finanţare. Vă rugăm să întrebaţi de aceea anticipat prin telefon dacă biroul care este competent pentru dvs. emite adeverinţe.În caz contrar, veţi primi o comunicare la ce birou să vă adresaţi.

În cazul în care institutul de creditare nu acceptă documentele prezentate de către dvs. sau nu găsiţi la nivel local niciun birou care emite adeverinţe, atunciestecompetentăinstanţa executorie din cadrul judecătorie dvs. atunci când popreşte un creditor public-sau biroul ei executoriu.

Pentru dovedirea unui drept la o sumă neimpozitată mărită unică sau de durată, trebuie să prezentaţi documente. Dintre acestea fac parte:

  • Dovezi referitoare la plăţi de întreţinere făcute (ex, chitanţe, extrase de cont, atestări, etc)
  • Adeverinţe prestaţii referitoare la prestaţii sociale curente(ex ALG I, ALG II, Asigurare de bază conformSGB XII)
  • Adeverinţe prestaţii referitoare la prestaţii socialeunice (ex. excursiicu clasa, primul echipamentetc.)
  • Dovadă referitoare la suma alocaţiei pentru copii(ex. extrase de cont)

O mostră de adeverinţă se găseşte la adresa: www.schuldnerberatung-hessen.de/infoblaetter/p-konto_bescheinigung.pdf

Eliberare individuală a contului după tabela popririlor

Dacă în contul-P poprit al dvs. intră venituri din muncă, prestaţii compensare salar ( ex. pensie de vârstă, ajutor în caz de boală, ajutorde şomaj etc.) sau venituri din activităţi independente, care depăşesc suma de bază neimpozitată protejată automat care este de 1.133,80Euro, trebuie să solicitaţi mai departe instanţei executorii, respectiv biroului executorilor judecătoreşti ai creditorului public, eliberarea contului corespunzător tabelei de popriri.

Acest lucru trebuie să-l faceţi de asemenea atunci când aveţi mai multecheltuieli care au legătură cu starea de sănătate sau cu serviciul dvs. (ex. cheltuieli mari cu naveta).

Transferulpe luna următoare

Dacă soldul protejat de poprire nu este folsit până la sfârşitul lunii calendaristice, restul de sold va fi transferat în luna următoare şi vă stă la dispoziţie suplimentar pentru soldul lunar protejat. În luna următoare trebuie să cheltuiţi cel puţin suma transferată.

Atenţie: Găsiţi informaţii detaliate referitoare la contul-P cu explicaţii date de Comunitatea de Muncă Consilierea Datornicilor al Uniunilor şi al Uniunilor de vârf din cadrul Economiei de Creditare germane(Comitetul deCreditare Central) la adresa de internet: http://schuldnerberatung-hessen.de/tagung-kontopfaendung/P-Konto-Information%20fuer%20Betroffene.pdf